แท็กรวบรวม น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสาย ผลไม้กึ่งขนม ต่างๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับน้ำยาสายผลไม้กึ่งขนม โดยสายผลไม้กึ่งขนมนั้น เป็นสายน้ำยาที่ มีทั้งความหวาน แต่ไม่มีความเย็น เป็นสายน้ำยาที่มีกลิ่นของผลไม้และมิติของสายขนมผสมอยู่ด้วย