น้ำยาฟรีเบส นิคโคติน 6 นิค6 เหมาะสำหรับการสูบแบบ DL หรือ ใช้กับกล่องปรับวัตต์ หรือ บุหรี่ไฟฟ้าแบบ Sub-Ohm เหมาะกับการเล่นควัน สร้างควันหนาๆ โดยมีความแน่นของนิคพอสมควร