แท็กรวบรวม น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า สายขนม ต่างๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับน้ำยาสายขนม โดยสายขนมนั้น เป็นสายน้ำยาที่ มีทั้งความหวาน แต่ไม่มีความเย็น เป็นสายน้ำยาที่เน้นความหอม อร่อย ของรสชาติขนม