แท็กรวบรวม น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า สายขนมยาสูบ ต่างๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับน้ำยาสายขนมยาสูบ โดยสายขนมยาสูบ เป็นสายน้ำยาที่ มีความหวานน้อย และไม่มีความเย็น เป็นสายน้ำยาที่มีความหอมอร่อยของสายขนมรวมกับกลิ่นของยาสูบ ที่ให้มิติของน้ำยาอีกแบบ