น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เย็น เป็นน้ำยาประเภทที่ไม่ได้ผสมสารให้ความเย็น สาร Cooling หรือ menthol ส่วนมากจะเป็นน้ำยาที่เป็นสายขนม และ สายยาสูบ ที่ไม่ต้องการความเย็นของน้ำยา ให้ความเย็นกลบมิติน้ำยาให้หายไป

    สินค้าหมดแล้ว
    สินค้าหมดแล้ว