เลิกบุหรี่ ทำยังไง

บทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในความต้องการเลิกสูบบุหรี่มวน โดยเน้นไปที่หลักฐานที่สนับสนุนการเลิกบุหรี่ และความท้าทายบนเส้นทางการเลิกบุหรี่มวนที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกแทนการสูบบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าต่อการเลิกสูบบุหรี่ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความพยายามท้าทายบนเส้นทางของการเลิกบุหรี่มวนในที่สุด

การเลิกบุหรี่ยังคงมีประเด็นข้อถกเถียงกันกับด้านสาธารณสุขระดับโลก โดยมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนเนื่องจากการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่และตัวพอตต่างๆ ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเลิกบุหรี่

หลักฐานที่แสดงว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใช้เลิกบุหรี่ได้

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นิค0 ไม่มีนิโคติน

การศึกษาจำนวนมากได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้ากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ การวิจัยชี้ให้เห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าสามารถใช้เป็น “ทางเลือกที่เหมาะสม” สำหรับบุคคลที่ต้องการลดหรือเลิกสูบบุหรี่แบบมวน การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่า อัตราการเลิกบุหรี่ในหมู่ผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้การบำบัดแบบเดิมๆ

นอกจากนี้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถเลือกระดับของนิโคตินได้ จากมากไปหาน้อย จากนิค 12 หรือสูงกว่านั้น ลดลงมาเรื่อยๆ ไปจนถึงนิโคติน0 (น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคติน) และเลิกจากการใช้สารนิโคตินไปในที่สุด แง่มุมนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นที่ยังต้องการคงพฤติกรรมการสูบแบบมวนดั้งเดิม แต่ได้เลิกเสพสารนิโคตินไปแล้ว

และยังคงมีหลักฐานอื่นๆที่สำคัญอื่นๆ

 • การทดลอง: การทดลองแบบสุ่มที่สุ่มผู้ติดบุหรี่หลายคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในโปรแกรมเลิกบุหรี่ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบำบัดแบบดั้งเดิม เช่น แผ่นแปะ หรือ หมากฝรั่ง การทดลองนี้จะเปรียบเทียบอัตราการเบิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มผู้ใช้การบำบัดแบบเดิมๆ โดยบางรายพบว่า การเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอัตราการเลิกบุหรี่สูงกว่า
 • ข้อมูลประชากร: การสำรวจและการวิเคราะห์ระดับประชากรมีส่วนทำให้เกิดหลักฐานที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้เลิกบุหรี่ ข้อมูลจากการสำรวจระดับชาติและหน่วยงานด้านสาธารณสุข แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการสูบบุุหรี่มวนที่ลดลง แม้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้หมายความถึงสาเหตุ แต่แนวโน้มเหล่านี้บอกให้เห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีบทบาทในการลดละเลิการสูบบุหรี่มวนในระดับประชากรศาสตร์
 • ทางชีวิภาพ: กลไกทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่่อการเลิกบุหรี่ ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินในลักษณะที่คล้ายกับบุหรี่มวนทั่วไป ซึ่งสนองความเสี้ยนของผู้สูบบุหรี่ ในขณะเดียวกันก็มีผลพลอยได้จากการหลีกเลี่ยงจากการเผาไหม้ที่เป็นอันตรายจากบุหรี่มวน นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นในการปรับระดับนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายังช่วยให้ผู้สูบค่อยๆลดการใช้สารนิโคตินเมื่อเวลาผ่านไป จนไปถึงเลิกใช้นิโคตินจนสำเร็จ และเลิกสูบไปในบริยาย
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ: การศึกษาเชิงคุณภาพที่สำรวจกับความรู้สึกและการรับรู้ของผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลิก ความท้าทาย และความสำเร็จกับเส้นทางการเลิกบุหรี่ การศึกษานี้ช่วยกำหนดบริบทของการค้นพบเชิงปริมาณ และความกระจ่างกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ที่ติดบุหรี่เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่มวน

อ้างอิง: https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-021-01737-5

ความท้าทาย สิ่งที่คำนึง ข้อกังวล

แม้ว่าจะมีประโยชน์ที่เป็นไปได้ แต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็มีความท้าทายและสิ่งที่ต้องคำนึงหลายอย่างเช่นกัน ข้อกังวลที่สำคัญเรื่องนึงเลยคือ การขาดข้อมูลในระยะยาวที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าจะถือว่ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแบบทั่วไปก็จริง แต่คำถามยังคงอยู่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูดดมลองอองควัน และสารแต่งกลิ่นในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับการตลาดและการโปรโมทของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับคนหนุ่มสาว ซึ่งอาจสนใจในรสชาติและการออกแบบที่ทันสมัยของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า สิ่งนี้ทำให้เกิดความกลัวในคนรุ่นใหม่ ที่จะติดสารนิโคตินผ่านการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาจนำไปสู่การติดบุหรี่มวนได้

และยังมีข้อกังวลอื่นๆอีกเพิ่มเติม เช่น

 • เรื่องของสุขภาพ: แม้จะถือว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป แต่บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ปลอดภัยต่อสุขภาพซะทีเดียว ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสูดดมควันและกลิ่นแต่งในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีการยกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดต่างๆ เช่น ปอดชื้น ปอดป๊อปคอร์น และโรคอื่นๆที่ตามมาเกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่
 • การใช้สารนิโคติน: แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถส่งสารนิโคตินได้โดยไม่ต้องใช้การเผาไหม้จากใบยาสูบแบบบุหรี่มวน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการติดสานิโคตินเหมือนกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่และเยาวชน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีความเข้มข้นของนิโคตินในหลายระดับ รวมถึงปริมาณที่สูง ซึ่งอาจนำไปสู่การเสพติดและอาการเสี้ยนได้หากใช้มากเกินไป การติดนิโคตินถือเป็นข้อกังวลที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจ
 • เด็กและเยาวชน: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีจำหน่ายในหลากหลายรสชาติ การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ กลยุทธทางการตลาด ที่ดึงดูดใจหนุ่มสาวเยาวชน มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่า การมีอยู่ของกลิ่นและรสชาติ เช่น รสผลไม้ และ ขนม ที่หอมหวานดึงดูดใจเหล่านี้ อาจดึงดูดเยาวชนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากมาย และมันคือประตูสู่การสูบบุหรี่มวนในที่สุดหรือไม่? นอกจากนี้การใช้ Influencer บนโลกโซเชียบมีเดี่ยและการโฆษณา ที่มีเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เด็กและเยาวชนที่ติดตามเกิดทำตามพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่
 • การรับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้จุดชนวนให้เกิดการโต้แย้งถกเถียง ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและข้อความที่ขัดแย้งกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่เป็นความเป็นจริง หรือ ความเป็นจริงก็ถูกปกปิดโดยกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพล และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ การรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นหาข้อมูลได้ยากยิ่ง เพราะข้อมูลเหล่านี้มีแค่ในการค้นหาบนโลกอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่ผู้มีอิทธิพลที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบสามารถใช้สื่อทางโทรทัศน์และอื่นๆ ที่เข้าถึงประชากรได้มากกว่า

ทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่:

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทิศทางในอนาคตในการเลิกบุหรี่มวนกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่ ว่าทิศทางนั้นควรจะไปในทางไหน

การศึกษาความปลอดภัยในระยะยาว: การวิจัยในอนาคตควรจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการศึกษาระยะยาวเพื่อประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยของสุภาพ การศึกษาเหล่านี้ควรติดตามผลลัพท์ด้านสุขภาพของบุคคลที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่เป็นระยะเวลานาน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว

 • การกำหนดสูตรน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า: นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีบุหรี่ไฟฟ้าและสูตรน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสัญญาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ การวิจัยในอนาคตสามารถพัฒนาสูตรน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องของสานิโคติน ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่มีสารนิโคติน (นิค0) และคุณภาพของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
 • กลยุทธ์ป้องกันเด็กเยาวชน: เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการริเริ่มและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็ก ความพยายามในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการกลยุทธ์การป้องกันการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจรวมถึงกฏระเบียนที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติ การจัดการทางด้านการตลาด และแคมเปญการศึกษาที่ถูกต้องสำหรับวัยรุ่น ผู้ปกครอง และ นักศึกษา
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้มีอำนาจ: ในปัจจุบันผู้มีอำนาจอาจควบคุมกฏระเบียบและเส้นทางของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทางเลือก การให้ข้อมูล การกำหนดเส้นทางต่างๆ ควรเป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ไม่บิดเบือนความเป็นจริง การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้มีอำนาจ ส่งผลอย่างยิ่งต่อทิศทางการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง
 • เปลี่ยนแปลงกฏหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า: ในงานวิจัยต่างๆจากทั่วโลก ได้บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่า บุหรี่ไฟฟ้านั้นปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับบุหรี่มวน ถึงแม้ความจริงที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ได้ให้ประโยชน์แต่อย่างใดต่อผู้สูบ แต่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการลดปริมาณการสูบ ลดการใช้สารนิโคติน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเลิกขาดจากบุหรี่ ดังนั้นรัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องในกระบวนการของกฏหมาย แต่มีการควบคุมและการประชาสัมพันธ์ สำหรับเด็กและเยาวชน อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เป็นประตูไปสู่การสูบบุหรี่มวนในที่สุด
madcow footer
เว็บ MadcowEliquid นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์